بیس مواد در نظر دارد با بکارگیری متخصصین و اساتید علمی و صنعتی تبدیل به یکی از بهترین گزینه‌ها در زمینه مشاوره علمی و تامین مواد اولیه و لوازم آزمایشگاهی شود. بدین منظور بخشی از مجموعه به معرفی انواع پوشش‌ها از جمله پوشش‌های پلاسمایی، انجام پروژه های علمی، مشاوره در زمینه‌های صنعتی، دانشگاهی و پژوهشی و تحلیل داده‌های علمی اختصاص داده شده است.
همچنین یکی ازاهداف این مجموعه فراهم نمودن انواع پودر، مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی برای دانش آموزان، محققین، دانشجویان و صنعتگران با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت می‌باشد.